Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Stem, Piano

Miniatuur

Luisteren

Recensies

Ύμνος εις την Ελευθερίαν Stem, Piano Rating: 4.35 out of 5 based on 23 reviews.
Klik om te beoordelen

Over

Typeset by Johan Schoone, from home.planet.nl/~jschoone/index_en.html

Over Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Ymnos is tin Eleftherian (Grieks: Ύμνος είς την Ελευθερίαν) ('hymne voor de vrijheid') is het volkslied van Griekenland en ook van Cyprus. De tekst werd geschreven door Dionysios Solomos in 1823, en heeft 158 verzen. De eerste twee worden gebruikt als het volkslied. De muziek is van de componist Manzaros. Het volkslied is in 1865 aangenomen als volkslied van Griekenland, en in 1966 als volkslied van Cyprus
Bovenstaande tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Attribution-ShareAlike. Materiaal is gebruikt van het Wikipedia artikel "Ymnos is tin Eleftherian".

Other users also liked